ניתוחי MOHS

רשלנות רפואית בניתוח – מתי יש לכם קייס ומתי אתם נופלים במלכודת של פרקליט

בצד הגידול בשיעור של כשלושים אחוז בכמות תביעות של רשלנות רפואית בניתוח במדינת ישראל בשנים האחרונות, חלה אף עלייה של יותר מפי שניים במענק הפיצויים ובמצבים שהוסבו בהם נזק רב כתוצאה מכך, נוטים בתי המשפט לפסוק לטובת התובעים הרבה פעמים פיצויים בסך של מיליוני ₪. לפעמים אפשר לקבל פיצויים על רשלנות רפואית בניתוח ללא שהוסב נזק לחולה, כמו לדוגמה כאשר לא הציגו בפני החולה את כל האינפורמציה הרלבנטית של ההליך שאמורים לבצע בו או בלא ניצנה בידיו ההזדמנות לעשות בחירה בהליך אלטרנטיבי.

רשלנות רפואית בניתוח – מתי יש לכם קייס ומתי אתם נופלים במלכודת של פרקליט

את רשלנות רפואית בניתוח בוחנים על פי אמות מידה מקובלות לפיהן צריך לערוך את הניתוח הספציפי, בוחנים אותו על פי הפרמטרים אשר נמצאים ברשומה הרפואית, בטפסים של האשפוז ובדו"ח של הניתוח. באופן טבעי, המערכת הרפואית איננה אצה בפני חשיפה של החולה את הגורמים להסבת נזק במהלך הניתוח ולפעמים מטייחים ניתוח שבוצע ברישול, תוך כדי העברה של אינפורמציה שגויה.

אפשר לחלק את המצבים של רשלנות רפואית בניתוח לשלושה סוגים – רשלנות רפואית בגמר הניתוח, רשלנות רפואית בטרם הניתוח ורשלנות רפואית במהלך הניתוח.

מן ההיבט המשפטי והן מן ההיבט הרפואי, מתחילים בביצוע של תהליך הניתוח טרם מחזיק בידיו המנתח את הסכין ומתחיל בפרוצדורה הכירורגית. בפרט כאשר עסקינן בניתוח שהינו בחירה, הווה אומר בניתוח שהוא איננו חירום או בניתוח אסתטי – בהם הרופא חייב לשוחח עם המטופל ולהסביר לו בצורה ברורה מה הן החלופות הטיפוליות אשר נמצאות לפניו, מה הם החסרונות ומה הם היתרונות ששל כל חלופה, מה הסיכונים אשר כרוכים בכל חלופה ואיך יבוצע מהלך הניתוח.

רשלנות רפואית במהלך הניתוח קשורה באופי של הניתוח, לדוגמה – הסבת נזק לכלי דם שהינו גדול בפרוצדורה כירורגית של התוספתן, נחשבת כפעולה שהינה רשלנית, אשר טומנת בחובה מענק של פיצוי כספי עבור החולה. לא כל הסתבכות במהלך הניתוח תיחשב כרשלנית, אלא רק חריגה מדרך הפעולה של רופא סביר. במקרה שנגרם מחסור בחמצן בלידה, כדאי להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום כדי לבסס עילה מוצקה לתביעה כנגד הצוות המטפל.

 

כתוב/כתבי תגובה