ייפוי כוח מתמשך – שלבי החתימה וכניסה לתוקף

הליך משפטי בשם ייפוי כוח מתמשך מעניק זכות לכל אדם בתנאי שהינו בגיר וכשיר משפטית, לתכנן את עתידו למקרה ויהפוך לחסר ישע בעקבות הזדקנות, פציעה או מחלה, אשר ימנעו ממנו יכולת לקבל החלטות ולבטא את רצונות. על ידי החתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך, יכול מייפה הכוח להסמיך לעצמו נציג (ממונה או מיופה כוח) או מספר נציגים, במטרה שיטפלו בענייני גופו, בריאותו ורכושו אם וכאשר תישלל ממנה יכולת לעשות זאת בעצמו. כמו כן, מסמך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לציין הנחיות מפורטות לגבי אופן הטיפול בענייניו ואף לתת הוראות ספציפיות לגבי אופן ביצוע פעולות בסוגיות קונקרטיות, כגון טיפול בחשבון הבנק, הסכמה או לא הסכמה לסוגי טיפולים רפואיים מסוימים, בחירה במיקום מגוריו וכו'.

לרוב, ימנה מייפה הכוח בתור נציגיו את בן/ בת הזוג ו/או קרובי משפחה, אך החוק מאפשר למנות למיופה כוח כל אדם, בתנאי שהינו בגיר וכשיר משפטית, כל עוד אין לו אינטרסים כלכליים או מקצועיים כלפי ממנה הכוח, אשר עלולים לפגוע ביושרה של מיופה הכוח ולמנוע ממנו לשרת את האינטרסים של הממנה. כמו כן, הממנה רשאי לייפות כוחו של בעל מקצוע בתשלום, כגון רואה חשבון או עורך דין. ההליך יתבצע אך ורק בתנאי שמיופה הכוח מסכים לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, תוך כדי שמירה על רווחתו של ממנה הכוח והגנה על זכויותיו.

על מנת לבצע ייפוי כוח מתמשך, על מייפה הכוח לשכור שירותים של עורך דין המתמחה בתחום, אשר עבר הכשרה ייעודית והינו בעל תעודת הסמכה.

ייפוי כוח מתמשך – שלבי החתימה

תהליך מילוי וחתימה על טופס ייפוי כוח מתמשך מתבצע בנוכחות של עורך הדין, אשר תפקידו לוודא שהצדדים החותמים מבינים היטב את כל סעיפי הטופס, ומבצעים את ההסכם ביניהם מתוך רצון חופשי ובהבנה מלאה למשמעות ההליך. כמו כן, על עורך הדין לספק את מלוא המידע אודות התנאים לכניסתו לתוקף, אפשרויות הביטול והחלופות לייפוי כוח מתמשך. בנוסף, על עורך הדין להסביר לחותמים על הגבלות של ייפוי כוח מתמשך בתחומים מסוימים. כך עליו לפרט לחותמים אילו פעולות בעלות תוקף משפטי מצריכות התערבות של בית המשפט ואילו לא ניתנות לביצוע על ידי מיופה הכוח, גם אם מייפה הכוח מעוניין בכך.

תחומי האחריות של ייפוי כוח מתמשך מקיפים את מלוא הפעולות הנדרשות כדי לנהל שגרת החיים של כל אדם בגיר. ככלל, פעולות אלה מחולקות לשתי קטגוריות:

  • ענייני הגוף: פעולות הנדרשות לשמירה על רווחתו של מייפה הכוח על בסיס ימי ופעולות הנדרשות על מנת להעניק למייפה הכוח טיפול רפואי מסוג זה או אחר.
  • ענייני הרכוש: פעולות פיננסיות הנדרשות כדי לנהל את הכספים, רכושו ונכסיו של מייפה הכוח.

על מנת להקל על ביצוע תפקידם של מיופי הכוח, מייפה הכוח יכול לחלק את תחומי האחריות בין מספר מיופי הכוח, כאשר אחד מהם יהיה אחראי תחום מסוים.

ייפוי כוח מתמשך – כניסה לתוקף

לאחר מילוי כל הסעיפים בטופס ייפוי כוח מתמשך, הצדדים ועורך הדין חותמים על המסמך, וחתימתם נסרקת באופן דיגיטאלי. לאחר מכן המסמך נשלח אל האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת ההודעה על אישור ההליך, המסמך הופך לחוקי, אך כניסתו לתוקף תתבצע רק כאשר מייפה הכוח יזדקק לשירות זה. כל עוד ההסכם עדיין לא פועל, ניתן לשנותו או לבטלו.

ייפוי כוח מתמשך דוגמא

ייפוי כוח מתמשך בגיל השלישי

כתוב/כתבי תגובה