עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה מתמחה במתן שירותים ללקוחות פרטיים או העסקיים אשר מעוניינים בפתרון סוגיה הקשורה לעולם העבודה, בין אם מדובר בסכסוכי עבודה ובין אם בעניין פיטורים או פיצויי עובדים.

דיני עבודה מכילים סדרת חוקים, תקנות, נהלים והסכמים הנועדים להסדרת היחסים שבין העובדים והמעסיקים במסגרת הזכויות והחובות של צד אחד כלפי השני.עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה – החוקים

כאמור, דיני עבודה מבוססים על מגוון רב של חוקים המתווים את המדיניות של עולם העבודה וקובעים את מערך היחסים העובדים והמעבידים. כך למשל, חוקי היסוד נועדים להגנה על אדם מפני פגיעה בזכויותיו. דיני עבודה מכילים שני חוקים מחוקי הייסוד – חוק כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק. חוקים יסוד כבוד האדם וחירותו שומר על זכות האדם לחירות ומונע ניצול ושיעבוד של העובדים על ידי מעבידים. חוק חופש העיסוק קובע כי כל אדם רשאי לבחור בתחום עיסוק על פי רצונו.

מעבר לחוקי הייסוד המרכזיים, המסדירים את החרות של כל אדם בכל תחום חייו, דיני עבודה פועלים על סמך התקנות של חוקי המגן, המסדירים את הזכויות של העובדים בישראל. כך, חוקי מגן מסדירים את ההתנהלות של המעביד כלפי עובדיו ומגדירים את הזכויות שעל המעסיק לספק לעובדיו. חוקי מגן מגדירים בין היתר את ימי החופשי ודמי מחלה, מספר מקסימלי מותר של ימים ושעות עבודה, תנאי הבטיחות הנדרשים כדי להעסיק עובד במקום עבודה, תקנות בנוגע לפנסיה וכדומה. בפניה של העובד בנוגע לסוגיית חוקי המגן, עורך דין אשר מתמחה בדיני העבודה ידע לאתר כשלים אשר התרחשו במקום העבודה ולדרוש פיצויים הולמים מהמעסיק ואף לתבוע אותו בערכאות משפטיות בשל אי ציות לחוקי המגן.

כאמור, חוקי המגן קובעים את התנאים הבסיסית הנדרשת להעסקת העובדים בישראל. הסכמים מיוחדים, הנחתמים בין המעסיקים ובין ארגוני עובדים, כגון הסכם קיבוצי, נועדו לשפר את התנאים ולהוסיף זכויות והטבות לעובדים. על פי החוק, אין להסיק עובדים בתנאים אשר נחותים מאלה אשר מוגדרים בחוקי המגן, גם אם העובדים עצמם מסכימים לכך.

ככלל, ניתן לסכם כי חוקי המגן שומרים על זכויות העובדים בישראל ומבטיחים יחס הוגן כלפיהם מצדם של המעבידים.

דיני עבודה – הסכמים

כאמור, הסכמי עבודה נועדו לשפר את תנאי העבודה של העובדים בישראל. הסכמים אלה נערכים בין מעסיקים ובין ארגונים אשר מייצגים את העובדים, כגון ההסתדרות, ארגון המורים וכדומה. חלק מהסכמים אלה מיועדים למקום עבודה מסוים או לתחום משק מסוים או לסקטור עובדים מסוים.  במקרים אחרים, הסכמי עבודה נחתמים על מנת להבטיח זכויותיהם של העובדים בכל המשק התעשייתי או המסחרי בישראל. בנוסף, עורך דין העוסק בדיני עבודה מתמחה בעריכת חוזי עבודה אישיים ועריכת תקנוני עבודה.

 

מידע נוסף על עורך דין דיני עבודה

מידע נוסף על שימוע לפני פיטורין

 

כתוב/כתבי תגובה