רשלנות רפואית

כיצד ניתן להוכיח רשלנות רפואית?

בשנים האחרונות בעיקר שעין התקשורת הפכה למפקחת, קיימות יותר תביעות אזרחיות בגין רשלנות רפואית. תביעות מסוג נוגעות אל דיני רשלנות רפואיות. תביעות רשלנות רפואית מוגשות בכל יום לבתי משפט ברחבי הארץ ומזכות את התובעים בפיצויים רבים, גם אם למזיק לא הייתה כוונה לפגוע בניזוק. המזיקים הם בדרך כלל צוותים רפואיים הכוללים צוותים של רופאים ואחיות.

האם לצוותים הרפואיים כוונה לפגוע במטופלים?

חשוב לדעת כי במקרים של רשלנות רפואית לצוותים הרפואיים לרוב אין כל כוונה לפגוע במטופלים,  לרוב מקור הנזק  נגרם מטיפול רפואי שיכול להיווצר מטיפול רשלני, לעיתים הרשלנות נובעת מעייפות, או מחוסר תשומת לב. בתביעות רשלנות רפואית חשוב להוכיח כי יש התנהגות הנובעת מרשלנות וישנה אשמה.
רשלנות רפואית

כיצד ניתן להוכיח רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית מוכחים על ידי שימוש בשירותיו של עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית. רשלנות רפואית היא מושג משפטי בתחום הנזיקין המתאר את אשמה הצוות הרפואי בזנק הגופני או הנפשי שנגרם לגוף התובע. הוכחת הרשלנות תאפשר פיצוי לניזוק, גם אם לא הייתה כוונה של הגורם הרפואי להזיק לו.

רשלנות רפואית ניתן להוכיח כאשר נגרם נזק בזמן שהתקבל טיפול רפואי רשלני מידי צוות רפואי שכולל רופא, אחות, סניטר וכל נותן שירות בסקטור הרפואי. כאשר אלה הסבו נזק גופני, על עורך הדין  להוכיח קשר בין הטיפול לבין הנזק הרפואי שנגרם למטופל. עוד על עורך הדין להוכיח כי לא חלה חובת הזהירות בטיפול הרפואי, וכי נוצרו טעויות גורליות בזמן הטיפול.

חוק רשלנות רפואית

הגדרה של רשלנות רפואית בחוק, מדבר על פקודת הנזיקין המגדירה את עוולות הרשלנות הרפואית בדיני נזיקין. בתוך ההגדרה מספר תנאים שעליהם להתרחש על מנת שניתן יהיה לבנות תיק יציב על רשלנות רפואית. בין התנאים חייב יהיה התובע להוכיח כי נגרם לו נזק פיזי, וכי למזיק הייתה חובה של זהירות כלפיו, וכי אותו פוגע הפר את חובת הזהירות. עוד חשוב שהתובע יוכיח קשר ישיר בין נזקי גופו לבין הפרת הזהירות על ידי הגורם אותו הוא תובע.

כתוב/כתבי תגובה